Kj°psbetingelser

 
Generelt
De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Finegulv as. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Finegulv as. så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder. 
 
Svinn/kapp beregning.
I tillegg til faktiske kvadratmetere som skal dekkes med gulv kjøp hos Finegulv as. er det nødvendig at kunden legger til minimum 5% svinn/kapp slik at det er nok gulv til hele flaten. I rom hvor det er flere vinkler og mye tilpasninger bør det vurderes å legge til ytterligere 3-5 prosent svinn/kapp.
Kundesenterets åpningstider.
Finegulv har åpningstider fra 0900-1500 mandag til fredag.
 
Retur /betingelser
Når du har kjøpt en vare hos Finegulv as. har du de samme rettigheter som om du hadde kjøpt varene i en hvilken som helst annen butikk.
Men du har tillegg en angrefrist på 14 dager fra du mottar varene. Varene som skal returneres må også være pakket inn i originalemballasjen usplittet med samme mengde som du mottok.Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. 
Ved retur av varer blir det også trukket 15% i retur/håndteringsgebyr.
Fraktomkostninger vedrørende ditt kjøp må du fullt og helt dekke, selv om du benytter angrefristen.
 
Du har ikke angrerett ved følgende handel:
Ved kjøp av varer bestilt etter dine mål, som vegg til vegg tepper, gulvbelegg og andre kunde-tilpassede varer. (angrerettloven 20. juni 2014, § 22e). Er det feil på varene fra oss gjelder selvfølgelig angreretten.
Skyldes returen feil eller mangler ved varene, betaler vi selvfølgelig porto for returen.
 
HUSK alltid å fylle ut ditt angrerettskjema som fulgte med forsendelsen fra oss når du ønsker å returnere varene. Vedlegg en kopi av kvitteringen eller oppgi kvitteringsnr. Oppgi hvilken konto du ønsker pengene tilbakebetalt til.
 
Priser
Alle priser er oppgitt inklusiv merverdigavgift og ekskludert frakt når du handler som privatperson, hvis ikke annet er nevnt. Dersom det har forekommet skrive-eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Finegulv.no, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Når du handler som bedrift vil prisene vises eksl. mva. og andre kjøpsregler gjelder.
 
Frakt
Når du finner et produkt som du ønsker å bestille fra oss, så kan du beregne frakten først når du står i handlekurv/kasse.
For å gjøre dette må du legge det aktuelle produktet i din handlekurv med det antallet du ønsker.
Så går du inn i handlekurven, og skriver inn ditt postnummer i fraktkalkulatoren, du vil da få opp frakten på det som du har i handlekurven.
Dette kan du gjøre uten å bestille produktet, ønsker du å bestille varene du har i handlekurven så trykker du på kasse som tar deg til levering- og betalingsinformasjon.
 
Levering
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Leveringstid beregnes fra vi har mottatt betaling til kunden mottar varene. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og ikke helger og helligdager. Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales på forhånd. Dette forutsetter at varene er betalt i sin helhet. På leveringstidspunktet er det kundens ansvar å være tilstede på den aktuelle leveringsadresse for varemottak. Betalt frakt er inkl. levering til adresse men ikke innbæring av produktene. Innbæring er kundens ansvar. Det er ikke inkludert innbæring til bolig. Alle oppgitte leveringstider er veiledende, og kan avvike. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere forvarsel.
 
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i lagersituasjon.
 
Transport
 
Hjemlevering (gjelder kun ved privatkjøp)
Utlevering
Mottaker får sms, e-post eller brev med melding om ankommet gods, og kan selv velge tidspunkt for når de ønsker å motta varene på postnordlogistics.no. Mottaker vil få flere valg på utkjøringsdager og tidspunkter.
 
Levering på bakkeplan
Varene leveres utenfor mottakers bostedsadresse med kvittering for mottatt leveranse.
  
Utlevering Mypac (privatkjøp)
Det sendes en e-post, sms eller brevadvisering til mottaker når pakken er klar for henting. Med gode åpningstider bestemmer mottaker selv når det passer å hente pakken.
 
 
Utlevering Stykkgods (gjelder ved kjøp som leveres hos bedrift)
Sendinger adressert til firma med fast betjent forretningsadresse blir kjørt ut mellom kl. 08.00–16.00. Leveringssted defineres som lasterampe/bygningens grunnetasje. For avtale om utkjøring/henting adviseres sendinger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende uten betjent vareadresse. Ved andre sendinger med utleveringsforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er angitt i sendingsinformasjonen/ transportdokumentet. Mottaker av sendingen må selv signere, eventuelt må fullmakt fra mottaker fremvises. Skal mottaker betale for transporten, kan PostNord Logistics kreve at fraktbeløpet og andre kostnader betales før utlevering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er tilstede ved avtalt leveringstidspunkt.
  
Varemottak/Skade under transport
Du må alltid kontrollere mottatte varer før du skriver under fraktbrevet.
Når fraktbrevet er underskrevet samtykker du i at varen er full og hel. Skade må senest meldes i fra innen 4 timer etter varemottak. 
Det ytes ingen erstatning om ikke fraktbrevet er merket med «skade».Kopi av fraktbrev sendes umiddelbart til kundeservice@finegulv.no.
Dette er eneste måte vi får erstatning fra fraktselskapet. Det ytes ingen økonomisk kompensasjon på fraktpris som følge av senere levering med erstattet/ny vare. Her kan du evt. bruke angreretten og kreve kjøpet for hevet.Evnt. skadede varer må lagres av kunde før opphenting fra transportselskap.
 
Produktkontroll
Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er montert. Leggeanvisninger ligger vedlagt i kartongene og som lenker på de respektive produktsidene hos Finegulv.no, om denne skulle mangle må du kontakte oss for å få denne tilsendt. 
 
Reklamasjon
Hvis du oppdager en feil eller mangel på gulvproduktet må dette meldes snarest. Da kan sende oss en mail eller brev hvor du beskriver hva som er forløpet samt hva som er feilen. I de fleste tilfeller må det også lastes opp bilder og video for at vi skal kunne få et bedre grunnlag når vi vurderer klagen.  Det er svært viktig at du leser leggeanvisningen på det aktuelle gulvproduktet. Leggeansvinsinger ligger tilgjengelig på www.finegulv.no på produktets side. Viser det seg at du ikke får frem leggeansvisnigslinken, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss på mail: kundeservice@finegulv.no .Reparasjoner og skader som er forårsaket av feil bruk eller avvik ift brukerveiledning vil ikke erstattes og må fullt og helt dekkes av kjøper. Les alltidleggeanvisingen.
 
Avhjelp
Finegulv as. forpliktes til snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Finegulv as. å iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Finegulv.no, dekker ikke Finegulv as. disse utgiftene.
 
Angrefrist
Ved kjøp av varer hos Finegulv as. har kunden angrefrist på kjøpet. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene dekkes av forbrukeren. (jf.Angrerettloven paragraf 15 første ledd).
 
 
Force majeur
Er Finegulv as. forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Finegulv as. fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 
Ekstraordinære forhold
Finegulv as. er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Finegulv as. godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Finegulv as. sin kontroll, og som Finegulv as. ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Finegulv as. er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Finegulv as. sin side.
 
Salgspant/betalingsvilkår
Finegulv as. har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens paragraf 3-14 flg.
 
Endring i vilkårene
Finegulv as. forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 Fine Gulv AS © 2022 | Powered by Mystore